Ayakkabı ve Çanta Gtip Kodları

Ayakkabı ve Çanta Gtip Gümrük Kodları

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTİP)

GTİP (ya da gtip, veya G.T.İ.P./g.t.i.p.), Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, GTİP Gümrük Tarife Cetveli'nde 12'li kodlara Gtip kodları ismi verilmiştir.

Tüm dünyada, her ülkenin tarife cetvellerini Armonize Sistem oluşturmaktadır. Resmi adı Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) olan Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemidir. Armonize Sistem'de ticarete konu tüm ürünler belirli bir mantık ve sistematik çerçevesinde sınıflandırılmıştır.

Armonize Sistem ile ilgili tüm düzenlemeler, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılmaktadır. Türkiye'de, tarife cetveli ile ilgili sorumlu kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Gümrüklerde, ürünler bu kodlar üzerinden işlem görmektedir. Her bir ürün grubu için bir GTİP bulunmaktadır.

 

AYAKKABI GTIP KODLARI

64.01  (YAĞMUR ÇİZMELERİ, PLASTİK ÇARIKLAR)
Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş)

6401.10.00.00.00 – Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar (İş Ayakkabıları)
– Diğer ayakkabılar
6401.92  – – Bileği örtüp dizi örtmeyenler (Diz Altı Çizme ve Bot Modelleri)
6401.92.10.00.00 – Yüzü kauçuktan olanlar
6401.92.90.00.00 – Yüzü plastik maddeden olanlar
6401.99.00.00.00 – Diğerleri

 


64.02 – Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

SPOR AYAKKABI (KAUÇUK VE PLASTİK)
6402.12 – Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar
6402.12.10.00.00 – Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları
6402.12.90.00.00 – Kar sörfü için ayakkabılar
6402.19.00.00.00 – Diğerleri
6402.20.00.00.00 – Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar

– Diğer ayakkabılar
6402.91 – Bileği örtenler 
6402.91.10.00.00 – Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
6402.91.90.00.00 – Diğerleri
6402.99 – Diğerleri
6402.99.05.00.00 – Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
6402.99.10.00.00 – Yüzü kauçuktan olanlar

– Yüzü plastik maddeden olanlar
– Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar

6402.99.31.00.00 – Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
6402.99.39.00.00 – Diğerleri
6402.99.50.00.00 – Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

– Diğerleri
6402.99.91.00.00 – İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar (Bebek ve Çocuk Ayakkabıları)

– İç tabanının uzunluğu 24 cm. veya daha fazla olanlar (Yetişkin Ayakkabıları)
6402.99.93.00.00 – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar (Unisex Ayakkabılar)

 – Diğerleri
6402.99.96.00.00 – Erkekler için
6402.99.98.00.00 – Kadınlar için

 

64.03 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

SPOR AYAKKABI (DERİ)

6403.12.00.00.00 – Kayak ayakkabıları , kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar
6403.19.00.00.00 – Diğerleri
6403.20.00.00.00 – Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar
6403.40 – Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burnu olanlar)
6403.40.00.00.11 – Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar
6403.40.00.00.12 – Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar
6403.40.00.00.13 – Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar

– Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii köseleden olanlar)
6403.51 – Bileği örtenler
6403.51.05.00.00 – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

– Diğerleri
– Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu

6403.51.11.00.00 – 24 cm. den az olanlar (Bebek ve Çocuk Botları (Yüksek Bilek Ayakkabılar))

– 24 cm. veya daha fazla olanlar
6403.51.15.00.00 – Erkekler için
6403.51.19.00.00 – Kadınlar için

– Diğerleri, iç taban uzunluğu
6403.51.91.00.00 – 24 cm. den az olanlar (Bebek ve Çocuk Ayakkabıları)

– 24 cm. veya daha fazla olanlar
6403.51.95.00.00 – Erkekler için
6403.51.99.00.00 – Kadınlar için
6403.59 – Diğerleri
6403.59.05.00.00 – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

– Diğerleri
–  Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar

6403.59.11.00.00 – Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

– Diğerleri, iç taban uzunluğu
6403.59.31.00.00 – 24 cm. den az olanlar  (Bebek ve Çocuk Ayakkabıları)
– 24 cm. veya daha fazla olanlar
6403.59.35.00.00 – Erkekler için
6403.59.39.00.00 – Kadınlar için

– Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6403.59.50.00.11 – Erkekler için (Erkek Terlik, Erkek Ev Terliği)
6403.59.50.00.12 – Kadınlar için (Kadın Terlik, Kadın Ev Terliği)
6403.59.50.00.13 – Çocuklar ve bebekler için (Çocuk Terlik, Çocuk Ev Terliği)

– Diğerleri, iç taban uzunluğu
6403.59.91.00.00 – 24 cm. den az olanlar (Bebek ve Çocuk Ayakkabıları)

– 24 cm. veya daha fazla olanlar
6403.59.95.00.00 – Erkekler için
6403.59.99.00.00 – Kadınlar için
6403.91 – Bileği örtenler

– Diğer ayakkabılar
6403.91.05.00.00 – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

– Diğerleri
–  Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu

6403.91.11.00.00 – 24 cm. den az olanlar (Bebek ve Çocuk Ayakkabıları)

– 24 cm. veya daha fazla olanlar
6403.91.13.00.00 – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

– Diğerleri
6403.91.16.00.00 – Erkekler için
6403.91.18.00.00 – Kadınlar için

– Diğerleri, iç taban uzunluğu
6403.91.91.00.00 – 24 cm. den az olanlar (Bebek ve Çocuk Ayakkabıları)
– 24 cm. veya daha fazla olanlar
6403.91.93.00.00  – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

– Diğerleri
6403.91.96.00.00 – Erkekler için
6403.91.98.00.00 – Kadınlar için
6403.99 – Diğerleri
6403.99.05.00.00 – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

– Diğerleri
– Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar
6403.99.11.00.00 – (TOPUKLU AYAKKABI, TOPUKLU SANDALETLER) Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

– Diğerleri, iç taban uzunluğu
6403.99.31.00.00 – 24 cm den az olanlar (Bebek ve Çocuk Ayakkabıları)

– Diğerleri
6403.99.33.00.00 – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

– – Diğerleri
6403.99.36.00.00 – Erkekler için
6403.99.38.00.00 – Kadınlar için
6403.99.50.00.00 – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

–  Diğerleri, iç taban uzunluğu
6403.99.91.00.00  – 24 cm. den az olanlar (Bebek ve Çocuk Ayakkabıları)

– 24 cm. veya daha fazla olanlar
6403.99.93.00.00  – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

– Diğerleri
6403.99.96.00.00 – Erkekler için
6403.99.98.00.00 – Kadınlar için

 


64.04    Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar

– Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabılar
6404.11.00.00.00    – – Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri
6404.19    – – Diğerleri

– Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6404.19.10.00.11 – Erkekler için
6404.19.10.00.12 – Kadınlar için
6404.19.10.00.13 – Çocuklar ve bebekler için

– Diğerleri
6404.19.90.00.11 – Erkekler için
6404.19.90.00.12 – Kadınlar için
6404.19.90.00.13 – Çocuklar ve bebekler için
6404.20    – Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ayakkabılar
6404.20.10.00.00    – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6404.20.90.00.00 – Diğerleri

 


64.05 – Diğer ayakkabılar
6405.10.00.00.00 – Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar

6405.20 – Yüzü dokumaya elverişli maddelerden
6405.20.10.00.00  – Dış tabanı ahşap veya mantardan

– Dış tabanı diğer maddelerden
– Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

6405.20.91.00.11 – Erkekler için
6405.20.91.00.12 – Kadınlar için
6405.20.91.00.13 – Çocuklar ve bebekler için

– Diğerleri
6405.20.99.00.11 – Erkekler için
6405.20.99.00.12 – Kadınlar için
6405.20.99.00.13 – Çocuklar ve bebekler için
6405.90    – Diğerleri

– Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
6405.90.10.00.11    – Erkekler için
6405.90.10.00.12    – Kadınlar için
6405.90.10.00.13    – Çocuklar ve bebekler için

– Dış tabanı diğer maddelerden olanlar
6405.90.90.00.11 – Erkekler için
6405.90.90.00.12 – Kadınlar için
6405.90.90.00.13 – Çocuklar ve bebekler için

 

 

64.06    Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil) çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı
6406.10  – Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (takviye parçaları hariç)
6406.10.10.00.00 – Deriden

– Diğer maddelerden
6406.10.90.10.00 – Çelikten olanlar
6406.10.90.90.00 – Diğerleri

6406.20 – Dış tabanlar ve topuklar (kauçuktan veya plastik maddelerden)

– Kauçuktan
6406.20.10.00.11 – Dış taban
6406.20.10.00.12  – Topuklar

– Plastik maddelerden
6406.20.90.00.11 – Dış taban
6406.20.90.00.12 – Topuklar

– Diğerleri
6406.90.30.00.00 – Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler

– Çıkarılabilen iç tabanlar ve diğer çıkarılabilen aksesuar
– Dökme demir, demir veya çelikten veya alüminyumdan olanlar

6406.90.50.10.11 – Çıkarılabilen iç tabanlar
6406.90.50.10.19 – Diğerleri

– Bakırdan olanlar
6406.90.50.30.11 – Çıkarılabilen iç tabanlar
6406.90.50.30.19 – Diğerleri

– Diğerleri
6406.90.50.90.11 – Çıkarılabilen iç tabanlar
6406.90.50.90.19 – Diğerleri
6406.90.60.00.00 – Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları

– Diğerleri
6406.90.90.10.00 – Dökme demir, demir veya çelikten veya alüminyumdan olanlar
6406.90.90.30.00 – Bakırdan olanlar
6406.90.90.90.00 – Diğerleri

 

 

ÇANTA GTIP KODLARI

4201.00.00.00.00    Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri, eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği madde ne olursa olsun)
42.02    Sandıklar, bavullar, valizler, makyaj valizleri, evrak-iş çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca mahfazaları ve benzeri mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları el çantaları, erzak çantaları, portföyler, para keseleri, harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları, pudra -baharat -barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar

– Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.11 – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den veya rugandan olanlar

– Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.11.10.00.11 – Tabii deri ve köseleden olanlar
4202.11.10.00.12 – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4202.11.10.00.13 – Rugandan olanlar

–  Diğerleri
4202.11.90.00.11 – Tabii deri ve köseleden olanlar
4202.11.90.00.12 – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4202.11.90.00.13 – Rugandan olanlar
4202.12 – Dış yüzleri plastikten veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar

– Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar
4202.12.11.00.00 – Evrak çantaları,okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.12.19.00.00 – Diğerleri
4202.12.50.00.00 – Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar

– Diğer maddelerden yapılmış olanlar (vulkanize edilmiş liflerden yapılmış olanlar dahil)
– Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar

4202.12.91.10.00 – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.12.91.90.00 – Diğerleri

– Diğerleri
4202.12.99.10.00 – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.12.99.90.00 – Diğerleri
4202.19 – Diğerleri
4202.19.10.00.00 – Aluminyumdan olanlar

– Diğer maddelerden olanlar
4202.19.90.10.00 –  Ahşaptan veya nikelden olanlar
4202.19.90.30.00 – Dökme demir ,demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
4202.19.90.50.00 – Bakırdan olanlar
4202.19.90.90.00 – Diğerleri

– El çantaları (Omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın) (Sapsız olanlar dahil)
4202.21.00.00.00 – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den veya rugandan olanlar
4202.22 – Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar
4202.22.10.00.00 – Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar

– Dokumaya elverişli maddelerden olanlar
4202.22.90.10.00 – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.22.90.90.00 – Diğerleri
4202.29.00.00.00 – Diğerleri

– Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşya
4202.31.00.00.00 – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den veya rugandan olanlar
4202.32 – Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar
4202.32.10.00.00 – Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar

– Dokumaya elverişli maddelerden olanlar
4202.32.90.10.00 – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.32.90.90.00 – Diğerleri
4202.39 – Diğerleri
4202.39.00.10.00 – Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
4202.39.00.20.00 – Ahşap olanlar
4202.39.00.30.00 – Bakırdan olanlar
4202.39.00.40.00 – Nikelden olanlar
4202.39.00.50.00 – İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar
4202.39.00.60.00 – İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar
4202.39.00.90.00 – Diğerleri
4202.91 – Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den veya rugandan olanlar

– Diğerleri
– Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları
4202.91.10.00.11 – Tabii deri ve köseleden olanlar

4202.91.10.00.12 – Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4202.91.10.00.13 – Rugandan olanlar
4202.91.80.00.00 – Diğerleri
4202.92 – Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar

– Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar
4202.92.11.00.00 – Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları
4202.92.15.00.00 – Müzik aletleri mahfazaları
4202.92.19.00.00 – Diğerleri

– Dokumaya elverişli maddelerden olanlar
– Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları
4202.92.91.10.00 – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar
4202.92.91.90.00 – Diğerleri

– Diğerleri
4202.92.98.10.00 – Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar
4202.92.98.90.00 – Diğerleri

4202.99 – Diğerleri
4202.99.00.10.00 – Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
4202.99.00.20.00 – Ahşap olanlar
4202.99.00.30.00 – Bakırdan olanlar
4202.99.00.40.00 – Nikelden olanlar
4202.99.00.50.00 – İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar
4202.99.00.60.00 – İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar
4202.99.00.90.00 – Diğerleri

Etiketler: Gtip Kodları, Ayakkabı Gtip Kodları, Çanta Gtip Kodları
Aralık 08, 2021
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.